7+

Сайт Управления образования администрации муниципального района Сут-Хольский кожуун

Записи за месяц: Январь 2016

Спортчу хемчеглерден!

Январь 5 тин хунунде ДЮСШ-га Суг-Аксы школазынын ангы — ангы чылдарда дооскан, доозукчулар аразынга волейбол маргылдаазы болуп эрткен. Оюнну доозукчу 2008-тер болгаш кожууннун спорт болгаш аныяктар специалистери организастап эртиргеннер. Маргылдаага 8 командалар идекпейлии-биле киришкеннер. Олар дээрге доозукчу 2010,2015,2007,2011,2012- лер 2008-тер ийи командалыг, эн-не хундуткелдиг, идекпейлиг 1986 чылда школа дооскан доозукчулар база кээп киришкеннер. Изиг-изиг оюннун… Далее

«Чемгерикчи инек малым»

Хүндүлүг чонум! Чаа чылды чаа буянныг эгелээшкин-биле эгелээри кончуг чугула. Чазактың чонга боттуг дуза кадары-биле кылып эгелеп турары база бир төлевилел-биле силерни таныштырар дээн аазаашкынымны күүседип көрейн. Хөй ажы-төлдүг, чединмес байдалдыг өг-бүлелерге дуза кадар төлевилелдиң адын «Чемгерикчи инек малым» деп адап алган бис. Шынап-ла, чаңгыс бызаалыг инек өг-бүлени сүт-биле чедер болгаш артар кылдыр хандырып шыдаар… Далее